27. Mumin, Harry Potter och Ellen Annorlunda

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven är bekant med finlandssvensk litteratur för barn och unga och kan utnyttja handbibliotek.

Inlärningsstoff

Dialogtexten handlar om att skriva bokrecensioner. Den omfattande övningsbitens fokus ligger i litteratur och bibliotekskunskap och det är således önskvärt att eleven har skolans bibliotek till sitt förfogande. Eleven arbetar med korta recensioner och uppmuntras till eget kreativt skrivande. Språkbiten handlar om böjning av oregelbundna adjektiv.

Webbövningar

Eleven kopplar ihop sammanhang med bekanta karaktärer, arbetar med textförståelse och utvidgar sitt ordförråd inom temat i korsordsspel.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vilken bok läste eleverna senast?
- Vilka karaktärer är kända i vars och ens hemland?
- Vilka magiska egenskaper skulle eleverna vilja ha?

Aktivitet

 • Skriv rubriken Mumin, Harry Potter och Ellen Annorlunda på tavlan och be eleverna fundera vad figurnamnen har gemensamt. Använd diskussionsfrågorna.
 • Läs igenom ingressen och be eleverna återberätta detaljer från den. Läs sedan igenom dialogen och låt eleverna upprepa.
 • Be eleverna ringa in substantiv, adjektiv och verb i olika färger. Alla ord ska tangera bok- och bibliotekstemat. Gå igenom orden och be eleverna motivera sina val av ord.
 • Skriv ett lämpligt antal av orden på limlappar och kategorisera orden på tavlan under rätt ordklass. I den gula rutan finns exempel på ord som passar in på listan. Be eleverna skriva upp orden i häftet.
 • Be eleverna ta fram egna böcker som de lånat från biblioteket. Eleverna ska nu ställa sig i alfabetisk ordning enligt bokens titel. Efter det berättar eleverna kort om varför boken gjort ett intryck på dem.
 • Diskutera bibliotek och hur böckerna är indelade efter genrer. Be nu eleverna ordna sig i grupper enligt sina böckers genrer (till exempel sagor, äventyr, kärlek och dikter).
 • Eleverna kan nu stanna i gruppen och arbeta med övning 1 på sidorna 161-162.
 • Låt eleverna arbeta individuellt med övningarna 2-3, men samla ihop klassen inför språkläran om oregelbundna adjektiv på sidan 167.
 • Diskutera olika författare och böcker. Dela ut gamla kartotekskort, om sådana bevarats, till var och en eller skapa själv kort där det står namn på en författare, titel och utgivningsår. Eleverna ska nu spåra upp boken i fråga i skolans eller kommunens bibliotek och skriva upp bokens tre första meningar i häftet. Eleverna ställer upp sig efter sina författares efternamn och presenterar boken och författaren samt läser upp de tre första meningarna. Nedan exempel på barn- och ungdomsförfattare:

Andersen, H.C.
Bergman, Siv
Hoffman, Yvonne
Jansson, Tove
Klingenberg, Malin
Lindberg, Minna
Lindgren, Astrid
Luther, Annika
Nilsson- Brännström, Moni
Parland, Stella
Rowling, J.K.
Vikström-Jokela, Monica
Widmark, Martin

Istället för att arbeta med kartotekskort kan eleverna ta reda på tre fakta om en angiven författare samt titeln på en bok eller serie.

Tips på lekar

Förklara ordet, ”alias”

Gör lappar med ord från kapitlet. Dela in klassen i två lag. Be eleverna ta en match i Sten, papper, sax om första turen. Vinnarlaget utser en person som börjar. Hen ska förklara så många ord hen hinner på en minut medan lagkompisarna gissar. Laget får ett poäng per rätt svar och turen går vidare till andra laget när tiden är ute.

Ja eller nej

Eleverna tar ställning till påståenden om bibliotek med överenskomna rörelser.

I ett bibliotek får du leka stafett.
I ett bibliotek kan du lyssna på musik.
Till biblioteket måste du gå med hjälm på.
När du besöker biblioteket betalar du en inträdesavgift.
I biblioteket kan du läsa tidningar.
Du får ett bibliotekskort när du lärt dig läsa.
Du kan titta på filmer på biblioteket.
Du kan delta i sagostunder på biblioteket.
Det finns endast böcker på finska på biblioteket.
Du kan låna böcker från biblioteket.

JA → kryper eleven ihop sig till en boll
NEJ → hoppar eleven upp i luften

Vilken bok?

Ställ ut de böcker som eleverna tagit med på ett synligt ställe i klassen. Välj ut en elev som börjar och be hen fundera på en av de böckerna. Klasskompisarna ska nu försöka komma på vilken bok hen tänker på genom att en och en eller i mindre grupper ställa ja- och nej-frågor om boken. När klassen löst mysteriet går turen till följande.

Avslutning

Den här övningen lämpar sig speciellt väl när ni repeterar lektionen följande gång. På tavlan finns tre rubriker: substantiv, adjektiv och verb. Låt nu eleverna dra i tur och ordning ett av ordkorten ni skapade tidigare och komma fram till tavlan. Eleven ska läsa ordet högt varefter hen kastar en ärtpåse mot rätt rubrik och lägger ordet i en låda under rätt rubrik. Repetera sedan orden och böjningsformerna klassvis.

Läxtips

 • Eleverna lyssnar på texten och övar på temaorden.
 • Eleverna arbetar med webbövningarna.
 • Eleven väljer en bok som de läser och berättar om eller en gemensam klassbok.
 • Bokförlaget Lättläst! har böcker för alla åldrar.
 • Ifall ni planerar att besöka närbiblioteket tar eleverna med sig sitt bibliotekskort.