Funktionella arbetsmetoder

Språkinlärningsmetoder som enligt de lärare vi har pratat med fungerar är ”läsning på talets grund” (LTG, av Ulrika Leimar) och Total Physical Response (TPR, av James Ashers).

TPR-metoden, Total Physical Response, baserar sig på den biologiska modellen och hur människan lär sig sitt första språk. För alla kulturer och språk är det en gemensam faktor att barnet först får höra språket och sedan reagera på kommandon varefter hen småningom finner ord. Man har inte ännu kunnat visa på att utvecklingen skulle vara annorlunda för vuxna, eller att ordningen skulle förändras.

Denna metod uppmuntrar till kommunikation, eftersom den ger eleven en upplevelse av att språket fungerar. Utnyttjandet av det kinestetiska minnet, att lyssna och att agera kroppsligt, inverkar positivt på ordförrådet och strukturernas förankring i långtidsminnet. I test där man jämfört olika inlärningsmetoder kunde det konstateras att användningen av TPR-metoden gav snabba och bestående resultat.

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Oppitunti

LTG, läsning på talets grund, är en metod som utarbetades av klassläraren Ulrika Leimar på 1970-talet. Den handlar om läsinlärning som grundar sig på elevernas egna erfarenheter och ordförråd. En aspekt av metoden kallas dikteringsfasen, där eleverna tillsammans muntligt skapar en text som läraren skriver ned.