16. God jul!

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven har en förståelse för olika festtraditioner i olika kulturer och är bekant med julens, Eid- och Songkran-festens lik- och olikheter. Eleven kan urskilja rimord på svenska.

Inlärningsstoff

I boken ges en kort introduktion till olika högtider i dialogen mellan barnen. Eleven har möjlighet att fortsätta öva på läsförståelse med en något längre faktabaserad text på följande sida. Under rubriken Diskussionsfrågor i klassen (nedan), ges exempel på frågor i anknytning till texten. I kapitlet kan ni välja att fokusera på dialogens ord eller göra upp en ordlista kring firandet av högtider. I ordrutan till höger har du exempel på ord som kombinerar alternativen.

I språkläran övar eleven på rimord och att tolka enkla verser. Elever med starkare svenska har möjlighet att skriva och illustrera en egen version av klassdikten.

Webbövningar

Lekfulla övningar på lätt och medelsvår nivå. Eleven arbetar med ett korsord som anknyter till texten i boken. Både den allmänna och avancerade delen går ut på lek med rim.

Diskussionsfrågor i klassen

Här kan ni till exempel sätta upp fyra lappar på olika håll i klassen med rubrikerna Eid-al-Fitr, Songkran, Julen och Annat och be eleverna söka sig till den högtid hen firar.

Eid-al-Fitr

- Vem är det huvudsakligen som firar Eid- festen?
- Hur firar man festen?
- Vet du vad en fastemånad är?

Songkran

- Vem är det huvudsakligen som firar Songkran-festen?
- Vilken månad blir det ett nytt år i Thailand?
- Varför finns det vatten med i festen?

Jul

- Vilken månad börjar jullovet?
- När firas julafton?
- Julen hör ihop bland annat med en religion, vilken?

Annat

- Vad annat är viktigt att fira?
- På vilka olika sätt kan man fira en viktig händelse eller sak?

Aktivitet

 • Skriv dagens rubrik God jul! på tavlan. Ringa in rubriken och fundera på vad rubriken och kapitlet kan handla om. Vilken rubrik skulle texten ha om den skulle handla om en annan fest, till exempel Eid-festen? Ta in diskussionsfrågorna och låt eleverna presentera sina festtraditioner.
 • Låt eleverna rita en bild av en högtid eller fest och skriva fem nyckelord eller meningar om den på baksidan. Därefter får eleven presentera sin fest. Presentationen kan vara i berättande form på svenska eller engelska men kan gärna illustreras med bilder eller någon sak från festen eller högtiden. Skriv nyckelord på svenska på tavlan utgående ifrån presentationen. Exempel på ord kan vara fest, högtid, present, mat, sång, sjunga, äta och dansa. Eleven kan gärna tillägga ord eller hälsningsuttryck som är typiska för festen. Ifall eleven tidigare fick till läxa att samla material om en fest eller högtid som hen firar kan eleven presentera det materialet här.
 • Läs högt sidan 91, men du kan välja om ni arbetar med textinnehållet eller orden från presentationerna. Lägg ner tid på de ord du tycker eleverna har mest nytta av och be klassen skriva in dem i häftet. Ifall ni arbetar med orden från presentationerna, ordna orden enligt högtid. Det gör inget ifall ett ord förekommer flera gånger under flera rubriker. Det hjälper eleven att se likheter mellan traditioner och att människor i grund och botten är mycket lika.
 • Sätt mera tid på orden genom att kategorisera dem på tavlan under rubrikerna Substantiv, Adjektiv och Verb. Orden kan till exempel vara skrivna på lappar som eleverna i tur och ordning drar ur en låda och skriver under rätt rubrik.
 • Notera också inforutorna om högtiderna på sidan 92. De ger en bra grund för grupparbetet i klassen. Öva på informationssökning, samarbete och muntlig presentation.
 • Arbeta med rimord och gå igenom enstaviga ord som rimmar på tavlan. Till exempel: hus–mus, är–här, hatt–katt. Fortsätt med att läsa rutorna på sidan 93 och stryk under orden som rimmar. Läs rimmen på nytt, men låt den här gången eleverna gå omkring i klassen och hoppa ett x-hopp vid varje ord som rimmar.
 • På sidan 94 hittar ni dikten Tomten av Viktor Rydberg. Läs dikten högt och dramatisera eller gör passande rörelser till dikten. Kanske ni kan visa upp den i samband med en skolsamling eller vinterfest?

Tips på lekar

Ballongen flyger

I den här leken gäller det att tänka fort och det kan vara bra att leka i grupper på 3-4 elever. Ställ er i en ring och ta fram en uppblåst ballong. Ropa ut ett enkelt ord på svenska medan du slår ballongen rakt upp i luften. Eleverna ska nu komma på ett rim till ordet och den som först hittat på ett rim och hinner till ballongen ropar ut ett nytt ord som resten ska försöka komma på ett rim till. Om ballongen hinner träffa golvet innan någon kommer fram, hittar eleven på ett nytt ord.

Presentera nordisk tradition av ringlekar. Här följer Karusellen och Prästens lilla kråka:

Karusellen

(Dansa i ring.)

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär,
här är karusellen, som ska gå till kvällen.
Tio för de stora och fem för de små.
Skynda på, skynda på, nu ska karusellen gå.

(Galopp i ring.)
För ha, ha, ha, nu går det så bra,
för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’.
(Byt riktning.)
För ha, ha, ha, nu går det så bra,
för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’.

Prästens lilla kråka

(Promenera efter varandra i en ring)
Prästens lilla kråka
skulle ut och åka,
ingen hade hon som körde.
Prästens lilla kråka
skulle ut och åka,
ingen hade hon som körde.

(Stanna. Ta ett steg fram och bak.)
Än slank hon hit och
än slank hon dit,
(Hoppa upp och sitt ner.)
och än slank hon ner i diket.

(Stanna. Ta ett steg fram och bak.)
Än slank hon hit och
än slank hon dit,
(Hoppa upp och sitt ner.)
och än slank hon ner i diket.

Avslutning

 • Låt eleverna arbeta med en dikt som du ger dem. Dela in klassen enligt antalet verser och klipp isär orden eller meningarna i versen. Eleverna ska ordna orden i en för dem logisk ordning. Sedan får de illustrera sin vers med en bild. Eleverna limmar orden och illustrationerna på ett papp och ni kan sedan jobba vidare med att kombinera verserna till en dikt. Här ett exempel på dikt som rimmar:

Här är ett hus.
Där bor en mus.

Musen äter gröt.
Den är sockersöt.

Musen vill ha en fest.
Och bjuda dig som gäst!

 • Dela in eleverna i grupper på tre. Låt eleverna hitta på enkla rimverser och rörelser som passar till. Alternativt kan eleverna välja en julsång eller dikt och hitta på rörelser till sången. Läraren kan också filma eleverna.

Läxtips

 • Eleven övar på orden och fraserna i häftet.
 • Eleven gör webbövningarna.
 • Eleven repeterar högtiderna.