13. Det gör ont!

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven känner igen kroppsdelar och verb som hör ihop. Eleven kan svara på frågan vems?

Inlärningsstoff

Eleven arbetar med en serie i läroboken och hittar på ett slut till berättelsen där Intira har brutit sin arm i skidbacken. Övningarna fokuserar på vanliga kroppsdelar men tangerar både verb och genitiv som passar ihop. Eleven repeterar nekande meningar och sambandet mellan en/ett och min/mitt.

Webbövningar

Eleven övar mera på kunskapen om kroppens substantiv i samband med en/ett, min/mitt och din/ditt. Övningarna passar alla.

Diskussionsfrågor i klassen

- Har eleverna brutit armen eller benet någon gång?

- Hur gick det till?

- Hur säger man på elevernas språk Det gör ont! eller Aj! eller ett annat utropsord för smärta?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Det gör ont! på tavlan. Ringa in rubriken. Visa med gester när det gör ont och be eleverna ge förslag på rubrikens innebörd. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Visa sångtexten Huvud, axlar, knän och tår för klassen och sjung den tillsammans medan ni pekar på respektive kroppsdel. Ju bättre det går, desto snabbare går låten. Om eleverna känner till den på sitt hemspråk, sjung gärna igenom den tillsammans med deras hjälp. Ifall alla mer eller mindre behärskar nybörjarengelska kan ni bra börja med den engelska versionen.

Svenska:

Huvud, axlar, knän och tår
knän och tår
Huvud, axlar, knän och tår
knän och tår
Ögon, öron, kinden klappen får
Huvud, axlar, knän och tår
knän och tår

Engelska:

Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes
And eyes and ears and mouth and nose
Head, shoulders, knees and toes

  • Läs högt uppslaget på sidorna 78-79. Låt eleverna i tur och ordning läsa en mening eller replik var. Se närmare på serien för att stöda textförståelsen, men behandla den öppna avslutningen först i slutet av lektionen (se Avslutning).
  • Börja arbeta mera med kroppsdelarna på sidan 80 och gå igenom frågeordet Vems?

Ta fram ordkorten på kroppsdelarna. Fokusera på pluralformen av orden. Om eleven/eleverna behöver stöd med orden, rita en bild på kortets baksida. Lek efter det Presidenten befaller. I den här versionen ska eleverna vifta på den delen av kroppen som befalls. Så här kan det se ut:

Presidenten befaller vifta på en fot.

Presidenten befaller vifta på fyra fingrar.

Presidenten befaller vifta på två knän.

Variera gärna verbet när ni blir skickliga.

  • Ta fram verbkartan ni gjorde i kapitel 7 och studera den närmare. Skriv vanliga kroppsdelar på limlappar och limma dem på rätt plats. Om ni har verblapparna kvar, bilda meningar av orden -till exempel: Jag läser med mina ögon. Ta fram verbkorten från plastfickan längst bak i boken för att bilda flera meningar tillsammans.
  • Skriv de viktigaste orden och meningarna på tavlan. Be eleverna skriva in dem i häftet.

Tips på lekar

Kroppsdel mot kroppsdel

Eleverna står parvis medan du nämner en kroppsdel de ska lägga mot varandra.

Till exempel: Öra mot öra.

Vidrör golvet

Här behöver du musik. Låt eleverna röra sig fritt i klassrummet till musik. När musiken tystnar ska eleverna bilda tre-fyra personers grupper och sedan vidröra golvet med olika kroppsdelar utifrån dina instruktioner. OBS! Det är viktigt att anpassa instruktionerna till gruppens storlek. Börja lätt och utmana sen.

Exempel:

Vidrör golvet med

- ett ben, två händer och en näsa

- en hand, två fötter, ett öra och ett knä

- en rygg, två huvuden och en tumme

- tre fötter och fem händer

Bilda grupper

I den här leken ber du eleverna bilda grupper med bestämt antal kroppsdelar. Låt eleverna röra sig fritt i klassrummet, gärna till musik. När musiken tystnar, ropar du ut hur många av en specifik kroppsdel det ska finnas i en grupp det här varvet. Så här:

Bilda grupper med fyra händer.

Bilda grupper med fem ryggar.

Bilda grupper med trettio tår.

Bilda grupper med tio par ögon.

Avslutning

• Dela in eleverna i grupper på tre och låt dem visa upp texten i form av drama, inklusive en avslutning till berättelsen. Allas insats är lika viktig och eleverna ska dela rollerna jämnt. Ge gott om tid för förberedelser och övning, och hjälp till bara vid behov. Använd er gärna av enkel rekvisita.

Roller:

Berättaren
Intira
Markus
Eventuell ny person

• Be eleverna rita varsin bild eller serie om en situation där de slagit sig eller insjuknat. Samla eleverna i en ring för att presentera sina bilder och gå igenom enkla ord eller uttryck som dyker upp.

Läxtips

• Eleven lyssnar på texten och övar på orden och meningarna från häftet.

• Eleven ritar i häftet ett fantasimonster med valfritt antal ögon och andra kroppsdelar.

Vid bilden ska stå en kort presentation om monstret. Till exempel:

Hej! Jag heter… Jag har fem ben och två ögon.

Bilaga