12. Det är kallt, det är vinter!

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven uttrycker enkla väderfenomen och känner igen månaderna.

Inlärningsstoff

Övningarna framhäver enkla uttryck och ord kring väderfenomen och gör till sist eleven bekant med vad man kan göra i Finland under olika månader. I övning 4 övar ni tillsammans på att tyda vädersymbolerna i en dagstidning eller på webben.

Webbövningar

Övningarna tar upp klädsel, temperatur och övrigt som har att göra med väder. Elever på alla nivåer kan arbeta med materialet.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vilken årstid är det ute?

- Hur vet eleven det?

- Hurdant är vädret just nu i elevens hemland?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Det är kallt, det är vinter! på tavlan. Ringa in Det är, kallt och vinter. Be eleverna ge förslag på vad orden och rubriken kan betyda. Se ut genom fönstret och fundera tillsammans vilken årstid ni har och vad det är för väder idag. Det är regnigt, det är vår. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Ta fram sidan 74 och läs högt ingressen samt dagboksinlägget. Låt eleverna repetera den senare texten.
  • Ta fram kopieringsunderlagets ordkort och lägg dem i en ask. Eleverna får ta ett ord i sänder och läsa ordet högt samt kategorisera det som substantiv, adjektiv eller verb. Ni kan till exempel fästa orden på tavlan i rätt spalt så alla kan se det rätta svaret. När ni gått igenom orden kan du blanda dem och dra upp ett av dem. Låt eleverna fundera tillsammans vilken kategori ordet hörde till och istället för att svara med ord, kan gruppen svara med en gemensamt överenskommen gest som till exempel kan se ut så här:

substantiv -> vifta med armarna mot taket

adjektiv -> sätta sig på huk

verb -> hoppa upp

Gå gärna också själv med i leken och be då en elev leda leken.

  • Eleven arbetar med en dagstidning för att bekanta sig närmare med symboler för väder och temperatur.
  • Forma klassen till en karta över Finland med fyra olika väderstreck (norr, söder, öster, väster). Namnge väggarna enligt rätt väderstreck. Använd er gärna av en kompass ifall det finns en tillgänglig. Läs sedan upp vad det står i dagens tidning, eller besök Meteorologiska institutets Internetsida (http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/). Låt eleverna lyssna på instruktionerna (prognosen) och förflytta sig till rätt vägg. Så här kan det låta:

I söder är det mulet och -10 grader.

I väster förekommer det snöfall och det varnas för halt väglag, -18 C.

I öster är det halvklart och -17 grader.

I norr är det klart väder och -23 grader.

Diskutera klädsel och annat som hör ihop med vädret vid varje väderstreck.

Rita till sist en egen väderkarta i häftet. Använd er av symboler för väder och temperatur.

Tips på lekar

Kim-leken

Samla med dig olika saker som har att göra med väder. Det kan vara en vante, ett paraply, en karta, ett par solglasögon, en simring och så vidare. Be eleverna sitta ner i en ring och gå tillsammans igenom sakerna innan du eller en elev plockar bort en sak.

Pantomimlek med väder

Välj tillsammans olika väderfenomen som ni blivit bekanta med under lektionen och skriv upp dem på tavlan och på enskilda lappar. Be två elever i taget dra en lapp och visa upp vädret tillsammans medan de övriga får gissa. Om ni blir ivriga på pantomimleken kan ni fortsätta med orden från kopieringsunderlaget eller framföra olika sportgrenar som är typiska för Finland.

Avslutning

Dela in eleverna i mindre grupper och be dem göra en väderleksrapport för ett påhittat eller verkligt land. Så här gör ni:

1. Grupperna börjar med att rita landets gränser på ett stort papper.

2. Grupperna ritar och klipper ut symbolerna för sol, mulet, regn, blåst samt snö.

3. Symbolerna fästs på kartan med häftmassa och temperaturerna skrivs in.

4. Grupperna övar på framförandet av vädret med ord och gester.

Till exempel:

I söder +25˚C, det är varmt/ soligt.

I norr +5˚C, det är kallt/ mulet.

I öster +15˚C, det är varmt/ regnigt.

I väster + 10˚C, det är blåsigt/ kallt.

Filma gärna framförandet och titta på videon följande gång.

Läxtips

• Eleven lyssnar på texten och övar på orden.

• Eleven följer med vädret i hemlandet och ritar en väderkarta.

• Eleven arbetar med webbövningarna.

Bilaga