6. Vad röstar du på?

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven kan grundfärgerna och känner igen namnen på flera färger. Eleven känner igen ordet inte i en mening och kan eventuellt använda sig av det.

Inlärningsstoff

Eleven introduceras till färger som kombineras med substantiv. Språkbiten uppmärksammar eleven på skillnaden mellan jakande och nekande meningar. Eleven uppmuntras till att ge enkla svar efter mall. Övningen på sidan 41 kan ni göra till en rolig rörelselek, läs mer under rubriken Lekar. Sista övningen på sidan 42-43 är något svårare. Den tangerar räknetal upp till hundra samt frågorna Hur mycket kostar/ mera kostar? Kapitlet handlar om framröstning av klasströja och demokrati.

Webbövningar

Materialet stöder kapitlet med tre motsvarande övningar. Den stjärnmärkta övningen behandlar demokrati i form av läsförståelse och är avsedd för elever med förkunskaper i svenska.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vad händer i serien?

- När röstar eleven i klassen eller skolan?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Vad röstar du på? på tavlan. Ringa in röstar, du. Be eleverna ge förslag på vad orden och rubriken med frågetecknet kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Se på serien på sidorna 37-38 och läs högt ingressen och serien. Låt eleverna upprepa serien. Fundera tillsammans vilka ord som är substantiv och vilka ord som beskriver en färg (adjektiv). Ringa in orden med två olika färger.
  • Låt eleverna färglägga och fylla på kopieringsunderlaget enligt färgkartan på sidan 42 och gör uppgiften på sidan 39. Be eleverna skriva in ord vid rätt färg eller peka på saker i klassen i respektive färg. Gör en lista på orden som dyker upp på elevernas språk.
  • Dela ut lappar med texten JA på ena och NEJ på den andra. Eleverna ska ta ställning till enkla påståenden genom att lyfta upp sin lapp.

Välj ut en till två elever som får kommentera sin åsikt efter varje påstående.

Exempel på enkla och avancerade påståenden:

Enkla JA/NEJ-påståenden

Finland är en stad.

Matematik är ett skolämne.

Läraren får sova på lektionen.

När det regnar blir man våt.

Avancerade JA/NEJ-påståenden

Alla barn borde få gå i skola.

Det gör inget om man kommer sent till skolan.

Det är viktigt att kunna läsa och skriva.

I Finland är det bra att kunna både finska och svenska.

  • För att aktivera flera sinnen hos eleven, kan du ta med dig några burkar med olika innehåll som till exempel kryddor och frukter. Eleverna får sluta sina ögon varefter de får dofta på innehållet i burkarna och dofta på frukterna. Efter detta ska eleverna beskriva doften med hjälp av en färg. Dela in eleverna i mindre grupper för att öka på aktivitetsnivån.

Kom ihåg att beakta eventuella allergier i klassen!

Paprikapulver → orange/rött

Är doften/färgen varm eller kall?

Vad annat tänker eleven på?

Smaka tillsammans på paprikapulvret!

Oregano → grön/brun

Är doften/färgen varm eller kall?

Vad annat tänker eleven på?

Smaka på oreganon!

Kanel → brun/svart

Är doften/färgen varm eller kall?

Vad annat tänker eleven på?

Smaka på kanelen!

Citron → gul

Är doften/färgen varm eller kall?

Vad annat tänker eleven på?

Smaka på en citron!

Vatten → blå

Be eleven sätta handen i ett vattenglas. Vilken färg har vattnet och varför tänker eleven på just den färgen?

Svartpeppar/ mylla → svart, eller kommer eleven att tänka på någon annan färg?

Är doften/färgen varm eller kall?

Vad annat tänker eleven på?

Tips på lekar

Ja eller nej

Be eleverna fylla i övningen på sidan 41. Gå igenom eventuella svåra ord och kolla att alla gjort den. Gör nu det här till en Ja eller nej -lek och kom tillsammans överens om en rörelse för Ja! och en för Nej! Alla är delaktiga med sin åsikt eftersom eleven är tvungen att ta ställning till påståendet med en rörelse. Efter detta arbetar eleverna parvis med uppgift 3b.

Ballongen

Öva på att räkna. Dela in eleverna i små grupper och förse varje grupp med en uppblåst ballong. Eleverna ska hålla ballongen i luften och räkna för varje gång någon vidrör den. Om eleverna tappar ballongen ska de börja om från början.

Avslutning

Dela in klassen i mindre grupper. Placera ut nio färgstationer, en färg per station. Be eleverna samla föremål i klassen som har någon av de angivna färgerna. Gå igenom sakerna som eleverna hittat och repetera samtidigt artikelformen.

Till exempel: En röd sko. Ett vitt suddgummi.

Gör gärna en enkel fotoutställning. Låt grupperna komponera föremålen av samma färg och fotografera stillebenet. Fäst fotografierna på olika färgers bakgrund och placera dem på väggen bredvid varandra.

Läxtips

• Eleven skriver en positiv (Jag vill ha) och en negativ (Jag vill inte ha) mening i sitt häfte.

• Eleverna hämtar med sig färgglada frukter till följande lektion. Ni kan repetera färger, smaka och lära er om frukter. Tillred gärna en fruktsallad.

Bilaga