Runojen tulkintaa

Vain Kielikarhu-oppikirjasarjan käyttöön Runojen tulkintaa

Tässä kappaleessa tutustutaan runon peruselementteihin, kuten riimitykseen ja säkeistön ja säkeen käsitteisiin. Tarkoitus on oppia tunnistamaan runo tekstilajina ja ymmärtää tämän tekstilajin peruskäsitteistä riimi, säkeistö ja säe.

Riimittely on toisen kielen oppilaallekin hyvä tapa laajentaa sanavarastoa leikin keinoin. Aluksi kannattaa valita oppilaalle mahdollisimman tuttuja sanoja, jottei asia tuntuisi vaikealta vain siksi, ettei oppilas yksinkertaisesti ymmärrä sanan merkitystä. Riimittelyn avulla voidaan sekä etsiä yhteen kuuluvia pareja että keksiä itse uusia riimipareja.

Runon tulkitseminen saattaa kuulostaa kovin akateemiselta, mutta on tärkeätä myös pienelle runonlukijalle. Tässä kappaleessa opetellaankin lukemaan runoja siten, että

  • etsitään runosta sen aihe eli mistä runo kertoo
  • jos runossa kerrotaan tarina tai jokin tapahtuma, etsitään se ja toistetaan esim. omin sanoin eli opitaan kertomaan, mitä runossa tapahtuu
  • pysähdytään miettimään, mitä ajatuksia runo lukijassa herättää, esim. iloisia, surullisia tms.

Runoja lukiessa voidaan myös keskittyä kuuntelemaan runon kieltä yleisesti ja harjoitella esittämään runoja eri tavoin: iloisesti, salaperäisesti, surullisena, huolestuneena ym.