Zooma in på biologi 7–9

Zooma in på biologi 7–9 är en lättläst läromedelsserie som lämpar sig väl för till exempel elever med läs- och skrivsvårigheter. Läromedlen kan användas inom specialundervisning eller parallellt med ett annat läromedel. Läromedelsserien täcker innehållet i läroplanen för biologi i årskurserna 7–9.

Läromedlen har en luftig layout och varje kapitel inleds av en helsidesbild som introducerar temat. Stor vikt har lagts vid läsförståelsen. I slutet av varje kapitel finns uppgifter i tre olika kategorier, för att underlätta differentiering. För den elev som vill läsa lite mer finns intressanta Visste du att-rutor som erbjuder fördjupning. 

Zooma in på biologi 7–9-serien består av dessa delar:

Zooma in på biologi 7–9, Livet och evolutionen, del 1
Zooma in på biologi 7–9, Livet och evolutionen, del 2
Zooma in på biologi 7–9, Livet och evolutionen, del 3

Zooma in på biologi 7–9, Skogens ekosystem, del 4
Zooma in på biologi 7–9, Skogens ekosystem, del 5
Zooma in på biologi 7–9, Skogens ekosystem, del 6

Zooma in på biologi 7–9, Människan, del 7
Zooma in på biologi 7–9, Människan, del 8
Zooma in på biologi 7–9, Människan, del 9

Zooma in på biologi 7–9 ingår i den lättlästa Zooma in på-läromedelsserien. Zooma in på-seriens webbsida innehåller:

  • information om hur du som lärare kan stödja elever med olika typer av behov i ämnesläsningen
  • färdiga modeller för formativ bedömning
  • information om hur läromedelsserien är uppbyggd och hur du som lärare ska kunna utnyttja de olika delarna i boken på ett mångsidigt sätt.

Zooma in på biologi 7–9, material för läraren

Webbmaterialet till varje kapitel innehåller:

  1. Kapitlets målsättningar
  2. Diskussion kring inledningsbilden
  3. Bildanalysfrågor och -svar
  4. Facit till uppgifterna
  5. Ordförklaringar
  6. Forskningskort

Under rubriken Material att ladda ner finns bilagorna insamlade: ordlistor, ordkort, forskningskort samt tilläggsmaterial.