Zooma in på biologi 7–9

Zooma in på biologi 7–9 är en läromedelsserie som är lätt att läsa och lätt att förstå. Läromedlen lämpar sig bra t.ex. för elever med läs- och skrivsvårigheter. Läromedlen kan användas inom specialundervisning eller parallellt med ett annat läromedel. Läromedelsserien täcker innehållet i läroplanen för biologi i årskurserna 7–9.

Läromedlen har en luftig layout och varje kapitel inleds av en helsidesbild som introducerar temat. Stor vikt har lagts vid läsförståelsen. I slutet av varje kapitel finns uppgifter i tre olika kategorier, för att underlätta differentiering. För den elev som vill läsa lite mer finns intressanta Visste du att-rutor som erbjuder fördjupning. 

Zooma in på biologi 7–9-serien består av dessa delar:

Zooma in på biologi 7–9, Livet och evolutionen, del 1
Zooma in på biologi 7–9, Livet och evolutionen, del 2
Zooma in på biologi 7–9, Livet och evolutionen, del 3

Zooma in på biologi 7–9, Skogens ekosystem, del 4
Zooma in på biologi 7–9, Skogens ekosystem, del 5
Zooma in på biologi 7–9, Skogens ekosystem, del 6

Zooma in på biologi 7–9, Människan, del 7
Zooma in på biologi 7–9, Människan, del 8
Zooma in på biologi 7–9, Människan, del 9

Zooma in på biologi 7–9 material för läraren innehåller bl.a. undervisningstips, praktiska forskningskort, material för att träna begrepp och jobba med bilder samt metoder för att stöda elever med läs- eller andra inlärningssvårigheter.