Aka diives aro amengo tšeer ‒ Tänään meillä kotona

Kirja sekä oppaassa mainittavat tehtävät ja kuuntelut tulossa keväällä 2024.

Kirjan ja tehtävämateriaalin käyttäjän opas 

Aka diives aro amengo tšeer ‒ Tänään meillä kotona -kirjan käyttäjän opas on tarkoitettu tukemaan kirjan ja sen tulostettavan tehtävämateriaalin käyttöä ja tarjoamaan vinkkejä, miten niitä voi käyttää. Vinkit on suunniteltu aikuisen ja lapsen tai lasten ryhmälle, mutta niitä voi soveltaa monenlaisille kokoonpanoille. Yhtä hyvin kirjaa ja tehtävämateriaalia voi kuitenkin lukea ja käyttää vain omaksi ilokseen.

Käyttäjän opas etenee kirjan lukujen mukaan. Oppaassa kuvataan, miten kirjaa voi käyttää ryhmässä toimittaessa kuvien tutkimiseen, tekstiin tutustumiseen ja suullisiin harjoituksiin. Jokaisen luvun romanikieliseen tekstiin luettuna ja tehtävämateriaalin tehtäviin pääsee linkkien kautta. 

Katsotaan kuvaa ja jutellaan

Jokaisen luvun kaksi ensimmäistä sivua ovat tarinasivuja. Niiden avulla on tarkoitus tutustua luvun aihepiiriin. 

Kirjan käytön voi aloittaa katsomalla yhdessä sivun tai aukeaman aloituskuvia. Kuvista jutellaan suomeksi tai romanikielellä. Voidaan esimerkiksi katsella kokonaisuutta tai etsiä kiinnostavia ja hauskoja yksityiskohtia.

Luetaan puhekuplat

Ensimmäisen aukeaman kuvissa on aina puhekuplia. Ne ovat helppoa kieltä, ja niissä on usein tuttujakin sanoja. Siksi on hyvä aloittaa lukemalla ensin, mitä puhekuplissa sanotaan.   

Tutkitaan, tunnistetaanko puhekuplista romanikielisiä sanoja. Mitkä sanat ovat tuttuja? Mitä ne merkitsevät? Miten asia sanottaisiin puhekielellä?

Jos sanat eivät ole tuttuja, sanan tai lauseen löytää sekä suomeksi että romanikielellä tekstistä. 

Kuunnellaan 

Luvun romanikielinen teksti voidaan kuunnella yhdessä joko sivu tai aukeama kerrallaan. Tekstit voidaan kuunnella joko aluksi tai vasta sitten, kun sivut tai koko luku on käyty läpi. 

Tekstit ovat romanikielellä luettuina kunkin luvun ohjeiden yhteydessä. 

Luetaan tekstiä

Luetaan teksti kuvien alapuolelta. Tarina vie lukijan luvun aiheeseen. Siinä tulee esille joitakin tärkeitä sanoja ja tapahtumia, joista saadaan tietää lisää seuraavilla aukeamilla. 

Tekstin lukemisen voi aloittaa romanikielestä ja miettiä, miten hyvin tekstin ymmärtää. Ovatko kaikki tai jotkin romanikieliset sanat tuttuja? Jos tekstin tai yksittäisten sanojen ymmärtäminen on vaikeaa, voi lukea saman suomeksi vierestä.

Tekstin voi myös lukea ensin suomeksi ja miettiä, miten asian tai jotkut sanat voisi sanoa romanikielellä. 

Kaikki sanat löytyvät myös kirjan lopusta romani‒suomi- ja suomi‒romani-sanastoista. 

Romanikielistä tekstiä kannattaa lukea ääneen monta kertaa. Kirjakielisen tekstin lukeminen voi tuntua vaikealta, jos sitä ei ole koskaan harjoitellut. Puhekieli eroaa monin tavoin kirjakielestä, mutta tekstin voi myös lukea niin kuin se kerrottaisiin puhekielellä. Tekstin kuunteleminen auttaa. Kannattaa harjoitella, vähitellen lukeminen helpottuu! 

Harjoitellaan

Luvun aihepiirin sanastoa voidaan harjoitella tekemällä erilaisia tehtäviä suullisesti. Voidaan esimerkiksi etsiä vastauksia kysymyksiin tai ohjeisiin. 

Voidaan myös harjoitella sanojen muistamista näyttämällä kuvista eri yksityiskohtia. 

Jokaisen luvun muilla aukeamilla on sivuja, joilla on lyhyitä lauseita tavallisista arkitilanteista, esimerkiksi toteamuksia, kehotuksia ja kysymyksiä. Sivuja voi käyttää esimerkiksi niin, että peittää suomenkielisen tekstin ja yrittää kuvan avulla selvittää, mitä romanikielinen teksti tarkoittaa. 

Lauseita kannattaa harjoitella myös pienten toiminnallisten tilanteiden kautta, kuten leikkimällä. Toiminta on hyvä kielenopettaja!

Kuvasivut

Luvuissa on myös kuvasivuja, joille on koottu teeman tärkeimmät sanat. 

Tehtävämateriaalissa on samat kuvat kuin kirjan kuvasivuilla mutta mustavalkoisina. Kirjan kuvien sanat on siirretty sivun alareunaan. Niistä voi vetää viivan sopivaan kuvaan tai kirjoittaa sanan kuvan kohdalle. Kuvat voi myös värittää.

Tehdään tehtäviä

Tehtävämateriaalissa on tulostettavia tehtäviä kaikkiin lukuihin.