Mitä luvuissa opetellaan?

 1. Pappales aro skoola – Taas koulussa 
  Luvussa kerrataan tärkeimpiä ensimmäisellä luokalla opittuja asioita.
 2. Diives tšaija ta tšaave! – Hei tytöt ja pojat! 
  Luvussa opetellaan persoonapronominien yksikkömuodot sekä olla-verbin preesensin yksikkö.
 3. Ȟaaben hin fäärdi! – Ruoka on valmista! 
  Luvussa opetellaan ruokasanastoa.
 4. Loȟano maal – Iloinen ystävä 
  Luvussa opetellaan yksikön 3. persoonan maskuliini- ja feminiinimuodot sekä adjektiiveja.
 5. Rakka tutta! – Kerro itsestäsi 
  Luvussa opetellaan kertomaan itsestä, esim. mitä minulla on päällä.
 6. So tu tšeereha? – Mitä sinä teet? 
  Luvussa opetellaan verbejä yksikön 1. persoonassa.
 7. Juulako afta – Jouluaatto 
  Luvussa opetellaan lisää verbejä.
 8. Bereȟesko tiiji – Vuodenajat 
  Luvussa opetellaan vuodenajat ja lisää adjektiiveja.
 9. Föddibosko diives – Syntymäpäivä 
  Luvussa opetellaan kysymään Mikä tämä on? ja vastaamaan siihen.
 10. Veȟȟengo kriatuuri – Metsän eläimiä 
  Luvussa opetellaan lisää eläinsanoja.
 11. Kai? – Missä? 
  Luvussa opetellaan kysymään, missä joku/jokin on ja vastaamaan siihen. Lisäksi opetellaan prepositiot apo ja aro.
 12. Tšiȟko sarra! – Hyvää huomenta! 
  Luvussa opetellaan vuorokaudenajat ja niihin liittyviä verbejä.
 13. Grai – Hevonen 
  Luvussa opetellaan kysymään Onko sinulla? ja vastaamaan siihen joko myönteisesti tai kielteisesti. Lisäksi tutustutaan hevossanoihin.
 14. Kurkesko divisi – Viikonpäivät 
  Luvussa opetellaan viikonpäivät.
 15. Niijalesko tiija – Kesällä
  Luvussa opetellaan sanomaan Minä olen... ja Minä en ole...