Ehdotus oppitunnin kuluksi

Tehtäväkirjan kappaleet on tarkoitus käydä läpi kahden oppitunnin aikana. Jotkut kappaleet voivat kuitenkin vaatia useampia oppitunteja.

Oppituntien kulku, jos tunnit sijoittuvat eri viikolle

Ensimmäinen tunti

 1. Tervehdykset ja kuulumiset romaniksi
 2. Edellisen tunnin lyhyt kertaus
 3. Kotitehtävien läpikäyminen
 4. Kappaleen aloitussivun kuvan tarkastelu
 5. Kappaleen tekstin ja puhekuplien läpikäyminen
 6. Sanaston läpikäyminen
 7. Tehtävien tekeminen, esim. tehtävät 1–4
 8. Leikit, pelit, askartelut
 9. Kotitehtävien anto, esim. tehtävät 1–2
 10. Tunnin lopetus

Toinen tunti

 1. Tervehdykset ja kuulumiset romaniksi
 2. Edellisen tunnin lyhyt kertaus
 3. Kotitehtävien läpikäyminen
 4. Tehtävien tekeminen, esim. tehtävät 5–8
 5. Kotitehtävien anto, esim. tehtävät 3–4
 6. Leikit, pelit, askartelut
 7. Lukuhetki
 8. Tunnin lopetus

Tuntien kulku, jos tunnit ovat peräkkäin

 1. Tervehdykset ja kuulumiset romaniksi
 2. Edellisen tunnin lyhyt kertaus
 3. Kotitehtävien läpikäyminen
 4. Kappaleen aloitussivun kuvan tarkastelu
 5. Kappaleen tekstin ja puhekuplien läpikäyminen
 6. Sanaston läpikäyminen
 7. Tehtävien tekeminen
 8. (Lisätehtävät)
 9. Kotitehtävien anto
 10. Leikit, pelit, askartelut
 11. Lukuhetki
 12. Tunnin lopetus