Sanastoa oppitunneille

Stunnako byrjiba - Tunnin alku
Tšiȟko sarra saarenge. Hyvää huomenta kaikille.
Tšiȟko diives, sikjikuune. Hyvää päivää, oppilaat.
Diives! Hei!
So ȟunjula tumenge? Mitä teille kuuluu?
Sar džala? Miten menee?
Tšiȟko te dikkel tumeen. Mukava nähdä teitä.
Apruven! Nouskaa ylös!
Beȟȟen! Istukaa!

 

Biȟibi – Kehotuksia

Tšuu vuudar phallo! Laita ovi kiinni!
Beȟ! Istu!
Beȟȟen! Istukaa
Apru! Nouse ylös!
Kaan byrjuvaha! Nyt aloitetaan!
Le tukko liin! Ota kirja esiin!
Phira tukko liin paȟȟesta pangȟ! Avaa kirja sivulta viisi!
Ȟun! Kuuntele!
Phen! Sano!
Panna iek var! Vielä kerran!
Ȟunnen! Kuunnelkaa!
Aaȟ ȟukkar! Ole hiljaa!
Paarkiba! Kiitos!
Aaȟȟen latše! Olkaa hyvä!
Aaȟ latšo/latši! Ole hyvä!

 

Ȟaaribi ta dristibi – Kehuja ja rohkaisuja

Tšiȟko! Hyvä!
Tšiȟkas tšerdo. Hyvin tehty
Tšatšes tšiȟko Tosi hyvä.
Douva hin reet. Se on oikein.
Fresta pappales. Yritä vielä.

 

Stunnako ȟluutiba – Tunnin lopetus

Paarkiba saarenge! Kiitokset kaikille!
Paarkiba, daari sas saare. Kiitos, tässä oli kaikki.
Dikkaha naaluno kurko. Nähdään ensi viikolla.
Dikkaha! Nähdään, hei!
Aaȟȟen Deuleha! Näkemiin!
Minsaven te tšeeren tšeeresko tšeeribi. Muistakaa tehdä läksyt!