Luvut 1-3

Piirileikki – Trystales

Oppilaat ovat piirissä, yksi oppilas keskellä silmät peitettyinä. Piiri alkaa pyöriä ja pysähtyy, kun sokko sanoo: Stannu! – Seis!
Sokko osoittaa jotakuta sormella ja kysyy: Koon tu sal? – Kuka sinä olet? Osoitettu vastaa: Me som… – Minä olen... Osoitettu menee nyt vuorostaan keskelle sokoksi ja sokko piiriin.

Arvaa kuka – Issa koon

Oppilaat ovat piirissä, yksi lapsi keskellä silmät peitettyinä. Piiri alkaa pyöriä ja pysähtyy, kun sokko sanoo: Stannu! – Seis! Sokko osoittaa jotakuta sormella ja kysyy: So ȟunjula?
Osoitettu vastaa: Tšiȟko, paarkiba. Sokko yrittää arvata, kuka vastaaja on. Kun sokko arvaa kuka vastaaja on, osoitettu menee vuorostaan keskelle sokoksi ja sokko piiriin.

Ota kiinni! – Le phallo!

Leikkiin tarvitaan pieni pallo. Opettaja heittää pallon jollekin oppilaalle ja kysyy: So hin tukko nau? Oppilas ottaa pallon kiinni ja vastaa: Mango nau hin...
Oppilas heittää pallon jollekulle ja kysyy vuorostaan: So hin tukko nau? Jos tämä ei vielä onnistu, opettaja toistaa kysymyksen. Kiinniottaja vastaa. Käydään läpi kaikki oppilaat.

Verkko – Verkos

Leikkiin tarvitaan lankakerä. Oppilaat ovat piirissä. Yhdellä oppilaalla on lankakerä kädessään.
Oppilas sanoo: Mango nau hin… Ottaa sitten langan päästä kiinni ja heittää lankakerän jollekin oppilaalle. Oppilas, joka saa lankakerän kiinni, ottaa vuorostaan langasta kiinni ja sanoo: Mango nau hin… Hän heittää lankakerän taas jollekin toiselle oppilaalle.
Leikkiä jatketaan, kunnes kaikilla leikkijöillä on kädessään lankaa ja on syntynyt verkko.

Ole hyvä – Aaȟ latšo

Kerätään pöydälle pieniä esineitä, esimerkiksi kynä, kumi, teroitin, kirja ja värikynä. Oppilaat voivat myös halutessaan piirtää kuvia esineistä, ja nämä paperilaput asetetaan pöydälle.
Yksi oppilas, antaja, menee pöydän taakse, ja muut oppilaat asettuvat jonoon.
Ensimmäinen oppilas kulkee pöydän luo ja tervehtii: Diives! Antaja vastaa: Tšiȟko diives!
Antaja ojentaa jonkun esineen tai kuvan esineestä oppilaalle ja sanoo: Aaȟ latšo (pojalle) tai aaȟ latši (tytölle)! Saaja ottaa esineen ja sanoo: Paarkiba!
Käydään kaikki oppilaat läpi ja sitten vaihdetaan antajaa.