1. Pappales aro skoola – Taas koulussa

Rainer, Miritša ja heidän kaverinsa ovat palanneet kouluun kesäloman jälkeen. Luvussa kerrataan ensimmäisellä luokalla opittuja asioita.

Lukutekstin käännös

Raines: Diives pappales! Sar džala?
Hei taas! Miten menee?

Pauli: Hiles tšiȟkas, paarkiba.
Ihan hyvin, kiitos.

Kotiainen: Diives pappales!
Hei taas!