Tutustutaan romanikieleen

Romanikielen opiskelu aloitetaan keskustelemalla yhdessä, mitä oppilaat jo tietävät romanikielestä, missä he ovat sitä kuulleet ja mitä he oppitunneilta odottavat. Opettaja johdattelee keskustelua ja kertoo omista kokemuksistaan ja suhteestaan romanikieleen.
On hyvä, jos opiskelulle saadaan motivoitua heti aluksi innostunut ilmapiiri, jossa romanikielen osaaminen näyttäytyy arvokkaana asiana.
Ensimmäisellä tunnilla tutustutaan myös romanikielen erikoismerkkeihin sekä tehtäväkirjan henkilöhahmoihin.
Tehtäväkirjaa voidaan selailla yhdessä, ja opettaja voi jo etukäteen kertoa, kuinka kirjaa on tarkoitus käyttää.