Opettajalle

Opettajalle

Opettajan materiaali on koottu tukemaan opettajan työtä ja auttamaan tuntien suunnittelussa. Opettajan oppaassa on ehdotus tunnin kuluksi, romanikielinen tuntisanasto sekä kappaleisiin liittyviä käsittelyvinkkejä, joita voi käyttää tarpeen mukaan. Kappaleisiin liittyvät leikit ja pelit sekä leikki- ja pelituntien ohjelma ovat kappalekohtaisissa käsittelyvinkeissä. Erikseen on laadittu tunti jouluaskarteluun. Oppaan lopussa on tulostettavat kuva- ja sanakortit pelejä ja leikkejä varten.

Alaluokilla romanikielen opiskelussa pääpaino on suullisen kielitaidon harjoittelussa. Kielen kuunteleminen ja sen puhuminen ovat lapsen luontaisia tapoja oppia kieltä. On tärkeää, että oppilaat kuulevat romanikieltä tunnilla mahdollisimman paljon. Tunneilla käytetään romanikieltä alusta alkaen: kappaleet ja tehtävänannot luetaan molemmilla kielillä, ohjeet ja kehoitukset annetaan myös romaniksi ja oppilaiden vastauksia pyritään kääntämään romanikielelle.

Oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan puhumaan romanikieltä mahdollisimman paljon. Keskeisiä sanoja ja lauseita toistetaan monta kertaa tunnin aikana. Sanoja ei ole tarkoitus opetella ulkoa, vaan niitä kerrataan kirjassa ja leikeissä koko lukuvuoden ajan. Kotitehtävien puhetehtävät laajentavat romanikielen puhumista luokasta myös ympäristöön, varsinkin kotipiiriin.

Lapsi oppii leikkimällä. Tärkeä osuus romanikielen opiskelussa onkin jokaiseen kappaleeseen liittyvillä leikeillä ja peleillä. Niiden avulla opetellaan paitsi sanastoa ja romanikielen sanontoja myös rohkaistaan oppilaita myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

On tärkeää, että opettaja tutustuu kappaleeseen etukäteen ja valitsee siihen liittyvät leikit ja pelit ja hankkii tarvittavan rekvisiitan sekä materiaalit askarteluihin. Tarvittavat lisätehtävät ja kuva- ja sanakortit (laminoitavat) tulostetaan valmiiksi tunnille.

Toivomme iloisia ja innostavia oppitunteja romanikielen parissa!

Seija Roth

Tenho Lindström