Džaha! - Lähdetään!

Tšiȟko sikjiboskiiro, tšiȟki sikjiboskiiri!

Džaha! Lähdetään! -liin ta doolesko vauro materiaalosko sikiba hin tšerdo sikjiboskiiroske, koon sikjila romano tšimb apruno klassengo sikjikuunenge elle bare komujenge, koone sikjuvena romano tšimb.

Sikjikuunengo sikjiba hin merknimen sikjiboskiiresko ȟaȟtiboske aro sikjibosko plaaniba. Aro sikjibongiirengo sikiba aaȟȟena buut alsibi, so vojula te rikkavel aro sikjiba sikjiboskiiresko iega plaanibosko ta materiaalengo tiljiboske.

Sikjiboskiiresko iego džariba hin fuortuno, ka tšeerena stunnako vetrako onnos. Ka sikjiboskiiro kokares dela patti romano tšimbake ta hin džarimen doolesko sikjibosta, douva angouvila sikjikuunengo džariboske kajo tšimb. Aro loȟano ta tšiȟko vetrako onnos hin lokko ta lustikaano te sikjuvel ta sikjikuune trommuvena te rikkaven romano tšimb. Sikjiboskiiro vojula te jelpavel sikjikuunen te pinsavel lengo iego tšimb fendide ta te dikkel iego tšimbako ta kultuuresko veera.

Tšiȟka stunni romano tšimbaha!

Tšeeriboskere

 

Hyvä opettaja!

Džaha! Lähdetään! -kirjan ja muun siihen liittyvän materiaalin opas on tehty opettajalle, joka opettaa romanikieltä yläluokkien oppilaille tai aikuisopiskelijoille.

Opettajan opas on tarkoitettu opettajan tueksi opetuksen suunnittelussa. Oppaassa on runsaasti ehdotuksia ja vinkkejä, joita voi käyttää opetuksessa opettajan omien suunnitelmien ja materiaalien lisäksi.

Opettajan omalla innostuksella on suuri merkitys tunnin ilmapiirin luomisessa. Kun opettaja itse arvostaa romanikieltä ja on innostunut sen opettamisesta, se vaikuttaa oppilaiden kiinnostukseen kieltä kohtaan. Iloisessa ja kannustavassa ilmapiirissä oppiminen sujuu mukavasti ja oppilaat rohkaistuvat käyttämään romanikieltä. Opettaja voi auttaa oppilaita tuntemaan omaa kieltään yhä paremmin sekä näkemään oman kielen ja kulttuurin arvon ja ainutlaatuisuuden.

Mukavia hetkiä romanikielen parissa!

Tekijät
 


Julkaistu 2019