Vinkkejä lukujen käsittelyyn

Tunnin alku

Tšiȟko sarra saarenge.

Hyvää huomenta kaikille.

Tšiȟko diives, sikjikuune. Hyvää päivää, oppilaat.

Diives!

Hei!
So ȟunjula tumenge? Mitä teille kuuluu?
Sar džala? Miten menee?
Tšiȟko te dikkel tumeen.

Mukava nähdä teitä.

Apruven! Nouskaa ylös!
Beȟȟen! Istukaa!

 

Edellisen tunnin lyhyt kertaus

 

Kerrataan edellisen tunnin keskeistä sanastoa ja lauseita.

Kotitehtävien läpikäyminen

Tekstit

On tärkeää, että opettaja lukee kaikki tehtäväkirjan ja puhekuplien tekstit sekä romaniksi että suomeksi, vaikka oppilaat vastaavat aluksi suomen kielellä. Myös kysymykset kuvista on hyvä kysyä molemmilla kielillä. Esimerkkejä kysymyksistä on kappalekohtaisissa käsittelyvihjeissä.

Kappaleen aloitussivun kuvan tarkastelu

Tarkastellaan yhdessä kappaleen aloituskuvaa. Kuvasta keskustellaan yhdessä. Opettaja esittää kysymyksiä romani- ja suomenkielellä. Aluksi oppilaat vastaavat suomeksi, myöhemmin taitojen karttuessa vastaukset voivat olla myös romaniksi. Myös oppilaat voivat esittää toisilleen kysymyksiä kuvasta, aluksi suomeksi, myöhemmin myös romaniksi.

Kappaleen tekstin ja puhekuplien läpikäyminen

Luetaan kappaleen teksti, oppilaat toistavat lauseet. Kappale käännetään suomeksi. Vaikka oppilaat eivät vielä osaisi paljoakaan romanikieltä, tekstin lukeminen myös romanikielellä on tärkeää, jotta oppilaat kuulisivat kieltä mahdollisimman paljon.

Puhekuplat luetaan ja suomennetaan. Puhekuplat voidaan esittää vuoropuheluna.

Sanaston läpikäyminen

Sanastoa käydään läpi tehtävien ja tunnin leikkien ja pelien avulla. Opettaja voi kirjoittaa keskeisiä sanoja taululle, jotta sanojen kirjoitusasu tulee tutuksi. Luku- ja kirjoitustaidon kehittyessä myös Lokko Lamjaha – Kevein askelin -kirjaan laadittuja sanaristikoita ja -sokkeloita voi käyttää sanavaraston laajentamiseen. 

Sarjakuvat

Sarjakuvat katsotaan yhdessä läpi oikeassa järjestyksessä, jonka jälkeen oppilaat kertovat omin sanoin tarinan tapahtumat. Suomennetaan yhdessä mahdolliset puhekuplat.

Sarjakuvat kehittävät tarinankerrontaa. Oppilaat voivat piirtää myös itse sarjakuvia, joko puhekuplilla tai ilman. Ensin kehitellään tarina eli juoni ja sitten valitaan päähenkilö(t). Sarjakuvat voivat olla lyhyitä, parin ruudun pituisia, tai pidempiä. Mahdolliset tekstit ovat lyhyitä, sanan tai parin pituisia, ja kirjoitustaidon kehittyessä ne kirjoitetaan romaniksi.

Džaanehako tu? – Tiedätkö?

Tiedätkö?-tekstit kertovat lyhyesti romanien kielestä ja kulttuurista. Opettaja lukee tietolaatikoiden tekstin molemmilla kielillä. Kuvaa tarkastellaan yhdessä. Sitten keskustellaan tietolaatikon ja kuvan aiheesta ja jaetaan omia kokemuksia. Kiinnostuksen mukaan voidaan etsiä lisää tietoa ja esim. valokuvia seuraavaksi tunniksi. Oppilaat voivat haastatella vanhempiaan tai muita sukulaisiaan kyseisestä asiasta ja kertoa kuulemistaan asioista seuraavalla kerralla.

Tehtävien tekeminen

Kysymykset ja tehtävienannot on hyvä lukea sekä romaniksi että suomeksi.

Väritystehtävät

Rangla – Väritä

Värikynät on hyvä olla mukana joka tunnilla. Väritystehtävät voidaan tehdä myös tunnin lopussa.

Piirrustustehtävät

Fara – Piirrä

Sekä väritys- että piirrustustehtävät harjoittavat esim. keskittymistä sekä käden toimintaa ja sen liikkeiden sujuvuutta.

Ympyröintitehtävät

Trystalja – Ympyröi 

Tehtävissä etsitään kahden kuvan eroavaisuudet, ympyröidään erilainen tai samanlainen, harjoitellaan käsitteitä enemmän/eniten ja vähemmän/vähiten sekä opetellaan luokittelua Mikä ei kuulu joukkoon? -tehtävissä. Kaikkiin tehtäviin ei ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta.

Yhdistämistehtävät

Tšeta – Yhdistä

Tehtävissä pitää yhdistää viivalla esim. samanväriset asiat, kuva ja luku, kysymys ja vastaus tai kuva ja romanikielinen sana. Kaikkiin tehtäviin ei ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta.

Laskutehtävät

Reekna – Laske

Laskutehtävät sisältävät helppoja romanikielen sanastoon liittyviä laskutehtäviä.

Täydennystehtävät

Pherda – Täydennä

Täydennystehtävissä kirjoitetaan puuttuva kirjain tai sana.

Romanikielisten sanojen kirjoitusasua voi myös harjoitella ristikkotehtävien avulla.

Puhetehtävät

Rakka romano tšimbaha – Kerro romanikielellä

Puhetehtävien avulla opetellaan kappaleen keskeistä sanastoa. Useat romanikieliset puhetehtävät voidaan myös esittää pieninä näytelminä.

Rakka – Kerro -osioon vastataan suomen kielellä.

Kuuntelutehtävät

Kuuntelutehtävinä on romanikielisiä runoja Lokko lamjaha – Kevein askelin -runokirjasta. Lapsille tarkoitettujen runojen teemat ovat samoja kuin tehtäväkirjan. Kielen kuuntelemisella on tärkeä osuus kielen oppimisessa. Runoja kuunnellaan romaniksi, jotta kieli ikään kuin tarttuisi korvaan ja tulisi näinkin tutuksi.

Runot voi myös lukea runokirjasta suomeksi ennen romanikielistä kuuntelutehtäviä. Kuunteluosuutena voidaan myös kuunnella romanikielisiä lastenlauluja (esim. Baȟaven ta Džamben -Soita ja laula Opetushallitus 2002).

Lisätehtävät

Lisätehtäviä voi monistaa tarvittaessa oppilaille. Jokaiseen kappaleeseen löytyy opettajan oppaasta kaksi tulostettavaa lisätehtävää.

Lisätehtäviksi käyvät myös Lokko Lamjaha – Kevein askelin -kirjan sanaristikot ja -sokkelot.

Kotitehtävien anto

Seuraavan tunnin kotitehtävät käydään läpi tunnilla ja katsotaan, että oppilaat ymmärtävät tehtävänannot.

Leikit, pelit ja askartelut

Kappaleisiin on suunniteltu leikkejä ja pelejä, joissa kerrataan kappaleessa opittuja asioita. Jos leikit ovat vieraita oppilaille, leikit voidaan ensin leikkiä suomen kielellä, jotta säännöt tulevat tutuiksi. Romanikieleen siirrytään mahdollisimman nopeasti, sillä tarkoitus on kuitenkin oppia leikin lomassa romanikielen sanastoa ja lauseita romanikielellä. Kappaleisiin kuuluu useampia leikkejä, joista opettaja voi valita tunnin leikit ja pelit etukäteen, tutustua niihin ja hankkia tarvittavat materiaalit.

Useissa leikeissä ja peleissä tarvitaan kuva- ja sanakortteja, jotka löytyvät tulostettaviksi opettajan oppaan lopusta. Kortit on hyvä laminoida, jolloin niitä voidaan käyttää monta kertaa.

Joihinkin kappaleisiin kuuluu askartelutehtäviä, joiden toteuttamiseen tarvitaan ennakkoon hankittua materiaalia.

Lukuhetki

Tunnin lopuksi opettaja voi lukea (suomeksi) pätkän esim. kirjasta Rassako reevos – Yökettu. Kirjan teemoihin on laadittu erilliset keskustelu- ja tehtäväsivut, joita voi tulostaa.

Tunnin lopetus

Paarkiba saarenge!    Kiitokset kaikille!
Paarkiba, daari sas saare.  Kiitos, tässä oli kaikki.
Dikkaha naaluno kurko.     Nähdään ensi viikolla.
Dikkaha!       Nähdään, hei!
Aaȟȟen Deuleha!   Näkemiin!
Minsaven te tšeeren tšeeresko tšeeribi. Muistakaa tehdä läksyt.

 

Leikki- ja pelitunnit

Oppaaseen on suunniteltu erilliset leikki- ja pelitunnit, syyslukukaudelle kaksi ja kevätlukukaudelle kolme, jolloin on tarkoitus käyttää koko oppitunnit leikkien ja pelaten. Opettaja voi valita useammista leikeistä, joista osa on tuttuja, osa uusia.

Useissa leikeissä ja peleissä tarvitaan kuva- ja sanakortteja, jotka löytyvät tulostettaviksi opettajanoppaan lopusta. Kortit on hyvä laminoida.