2. Skoolako sarra - Kouluaamu

Luvun 2 tavoitteet oppilaalle

• olen ystävällinen muita kohtaan ja annan kaikille työrauhan

• olen mukana tunnin keskusteluissa ja kuuntelen muita

• osallistun tunneilla tehtävien tekemiseen

• osaan käyttää romanikielen kahta hän-sanaa

• harjoittelen, miten romanikielellä sanotaan minä olen, sinä olet, hän on (s/h-verbi)

• opin koulutarvikkeiden nimiä