Ehdotus oppitunnin kuluksi

Tehtäväkirjan luvut on tarkoitus käydä läpi kahden oppitunnin aikana. Jotkin luvut voivat kuitenkin vaatia useampia oppitunteja.

Oppituntien kulku, jos tunnit sijoittuvat eri viikolle

Ensimmäinen tunti

 1.  Tervehdykset ja kuulumiset romaniksi
 2. Edellisen tunnin lyhyt kertaus
 3. Kotitehtävien läpikäyminen
 4. Luvun aloitussivun kuvan tarkastelu
 5. Luvun tekstin ja puhekuplien läpikäyminen
 6. Sanaston läpikäyminen
 7. Tehtävien tekeminen: tehtävät 1–4
 8. Leikit, pelit ja askartelut
 9. Kotitehtävien anto: tehtävät 1–2
 10. Tunnin lopetus

Toinen tunti

 1. Tervehdykset ja kuulumiset romaniksi
 2. Edellisen tunnin lyhyt kertaus
 3. Kotitehtävien läpikäyminen
 4. Tehtävien tekeminen: tehtävät 5–8
 5. Kotitehtävien anto: tehtävät 3–4
 6. Leikit, pelit ja askartelut
 7. Lukuhetki
 8. Tunnin lopetus

Oppituntien kulku, jos tunnit ovat peräkkäin

 1. Tervehdykset ja kuulumiset romaniksi
 2. Edellisen tunnin lyhyt kertaus
 3. Kotitehtävien läpikäyminen
 4. Luvun aloitussivun kuvan tarkastelu
 5. Luvun tekstin ja puhekuplien läpikäyminen
 6. Sanaston läpikäyminen
 7. Tehtävien tekeminen
 8. (Lisätehtävät)
 9. Kotitehtävien anto
 10. Leikit, pelit ja askartelut
 11. Lukuhetki
 12. Tunnin lopetus