3. Skoolako hoffos - Koulun piha

Luvun 3 tavoitteet oppilaalle

• käyttäydyn kohteliaasti ja annan kaikille työrauhan

• osallistun tunneilla keskusteluihin ja kuuntelen muita

• osallistun tunneilla tehtävien tekemiseen

• osaan kysyä, mikä tämä on ja vastata tämä on...

• harjoittelen, miten romanikielellä sanotaan me olemme, te olette, he ovat (s/h-verbi)