Luvut 4-5

Värietsintä

Opettaja sanoo värin nimen romaniksi ja oppilaat juoksevat mahdollisimman nopeasti sellaisen esineen luo luokassa, jossa kyseistä väriä on (esimerkiksi verhot, matto, pöytä, taulu, reppu). Koskiessaan väriä, he huutavat värin romaniksi, esim: ”Loolo!” Myös halukkaat oppilaat voivat toimia leikissä värien valitsijoina.

Väriä – Rangla

Yksi oppilas tai opettaja valitaan värien määrääjäksi. Määrääjä asettuu seinää vasten selin toisiin oppilaisiin. Muut oppilaat seisovat rivissä maahan merkatun viivan takana.
Määrääjä huutaa värin (romanikielellä) ja askelten määrän (suomeksi), jotka toiset oppilaat saavat ottaa. Esimerkiksi: ”loolo, kaksi askelta” (punainen, kaksi askelta).
Oppilaat, joilla on punaista väriä vaatteissaan, liikkuvat kaksi askelta eteenpäin. Muut jäävät paikoilleen.
Leikki jatkuu, kunnes joku oppilaista ylettyy koskettamaan määrääjän selkää. Koskettajasta tulee uusi määrääjä.

Numeronurkka – Numrako knuutos

Opettaja asettaa numerokortteja eri paikkoihin luokassa mahdollisimman kauas toisistaa, esimerkiksi huoneen nurkkiin. Oppilaat seisovat keskellä huonetta, ja opettaja huutaan jonkun esillä olevan numeron, esim. ”dui”.
Oppilaat juoksevat nurkkaan, johon on asetettu numero 2. Opettaja huutaa seuraavan numeron. Kun kaikki numerot on käyty läpi, voivat numeroiden huutajina olla vuorotellen kaikki halukkaat oppilaat.

Kuinka monta? – Sar buut?

Leikkiin tarvitaan viisi nappia, makaronia tai muuta pikkuesinettä. Opettaja ottaa viisi nappia ja jakaa ne kahteen käteen. Opettaja näyttää oppilaille toisen käden napit ja kysyy, kuinka monta nappia on toisessa kädessä.
Oppilaat toimivat vuorollaan nappien piilottajina. Leikki leikitään ensin suomeksi. Jonkun ajan kuluttua oppilaat koittavat vastata romanikielellä.

Numeropallon heitto

Oppilaat istuvat piirissä. Jollain oppilaalla on pallo, jonka hän heittää seuraavalle sanoen ”iek”. Seuraava oppilas heittää pallon ja sanoo ”dui” jne.
Kun on sanottu numerot järjestyksessä yhdestä viiteen, jatketaan taas numerolla yksi ”iek” jne.

Muistipeli 1 – Minsibosko speelos 1

Laitetaan kaikki värikortit ja värisanakortit nurin päin pöydälle.
Joku oppilas aloittaa ja kääntää yhden kortin. Tämän jälkeen hän kääntää toisen kortin yrittäen löytää värikuvaa (punainen kortti) vastaavan värisanakortin (kortti, jossa lukee ”loolo”).
Jos hän onnistuu löytämään korttiparin, saa hän molemmat kortit ja jatkaa kääntämistä. Jos parin löytäminen ei onnistu, hän kääntää molemmat kortit nurin päin samalle paikalle, ja on seuraavan oppilaan vuoro yrittää.

Muistipeli 2 – Minsibosko speelos 2

Toiseen versioon muistipelistä tarvitaan kaksi monistettua kappaletta jokaista värikorttia. Tehtävänä on löytää nurin käännetyistä korteista värikuvapari (esimerkiksi valkoinen kortti ja valkoinen kortti.)
Kääntäessään kortin oppilas sanoo ääneen romaniksi kortin värin.
Opettaja voi myös monistaa kaikista värisanakorteista kaksi kappaletta, jolloin tehtävänä on löytää nurin käännetyistä korteista värisanakorttipari. (esimerkiksi kortit, joissa lukee ”parno” ja ”parno”). Kääntäessään kortin oppilas sanoo ääneen romaniksi, mitä kortissa lukee.
Vastaavia muistipelejä voi pelata numerokorteilla.