4. Nevo klassos - Uusi luokka

Luvun 4 tavoitteet oppilaalle

• olen ystävällinen muita kohtaan ja annan kaikille työrauhan

• olen mukana tunnin keskusteluissa ja kuuntelen muita

• osallistun tunneilla tehtävien tekemiseen

• opin kysymään kenen ja vastaamaan minun tai sinun

• opin kertomaan lyhyesti perheestäni

• harjoittelen kysymyssanoja mikä, mitä, kuka, ketkä