Kirjan luvut

Tehtäväkirjan lukuja ei ole sidottu tiukkaan aikatauluun, vaan opettaja voi harkintansa mukaan sekä oppilaiden mielenkiinnon ohjaamana syventyä pidempään joihinkin aiheisiin. Joidenkin asioiden opettelu voi vaatia useampia tunteja.
Liian haastavat tehtävät voidaan sivuuttaa tai siirtää myöhemmin tehtäviksi.