Tehtäväkirja 1

Kevein askelin – Lokko Lamhaja -opettajan opas on laadittu tukemaan romanikielen opettajan työtä ja auttamaan tuntien suunnittelussa. Oppaan sisältö on jaettu kahteen osaan ensimmäisen ja toisen luokan tehtäväkirjojen sisältöjen mukaisesti.

Tehtäväkirja – Tšeeribosko Liin 1 -opas sisältää ehdotuksen oppituntien kuluksi, romanikieliset tuntisanastot sekä vinkkejä kirjan lukujen käsittelyyn. Oppaassa valmiita ehdotuksia Leikitään ja pelataan romanikielellä -oppituntien sisällöiksi sekä tulostettavia kuva- ja sanakortteja leikkejä varten. Lisäksi oppaisiin on laadittu erikseen materiaalia juhlapäivien viettoon.