Lisätunnit

Sopivina hetkinä ja juhlapäivinä voidaan syventyä yhdessä käsittelemään jotakin teemaa syvemmin. Näinä hetkinä opettajalla on hyvä tilaisuus kertoa romanikulttuurista oppilaille enemmän, ja oppilaat saavat kertoa kukin omista
kokemuksistaan ja ajatuksistaan.

Eri teemoihin voidaan tutustua leikkien, askarrellen, musiikkia kuunnellen tai retkiä ja vierailuja tehden. Luokkaan voidaan kutsua myös vierailija, joka osaa kertoa teemasta ehkäpä enemmän.