Neve maale - Uusia ystäviä

Sikjiboskiiroske/sikjiboskirjake

Neve maale  Uusia ystäviä -sikjibongiirengo sikiba hin tšerdo sikjibongiirenge, koone sikjavena romano tšimb botnosko skoolako tritto klassengo sikjikuunenge. Sikjibongiirengo sikiba hin tšerdo jakkes, te douva ȟaȟtila sikjiboskiiresko/sikjiboskirjako butti ta jelpila te plaanavel stunni.  Aro sikjibongiirengo sikiba aaȟȟena alsibi, so sikjiboskiiro/sikjiboskiiri  vojula te rikkavel aro sikjiba.

Sikjiboskiires/sikjiboskirja hin baro merkniba te tšeerel sikjibosko onnos. Ka sikjiboskiiro kokares dela patti romano tšimbake ta hin džarimen tšimbako sikjibosta, douva angouvila niina sikjikuunenge. Aro loȟano ta tšiȟko onnos hin lokko ta lustikaano te sikjuvel ta sikjikuune trommuvena te rikkaven romano tšimb. Sikjiboskiiro/sikjibiskiiri vojula te jelpavel sikjikuunen te pinsavel lengo iego tšimb fendide ta te dikkel iego tšimbako ta kultuuresko veera.

Loȟane romano tšimbako stunni!

Tšeeriboskeri

 

Opettajalle

Neve maale  Uusia ystäviä -opettajan opas on tehty opettajalle, joka opettaa romanikieltä alakoulun kolmannen luokan oppilaille. Opas on laadittu tukemaan opettajan työtä ja auttamaan tuntien suunnittelussa. Oppaassa on ehdotuksia ja vinkkejä kirjan käyttöön tunnin aikana.

Opettajalla on suuri merkitys ilmapiirin luojana. Se, että opettaja itse arvostaa romanikieltä ja on innostunut kielen opettamisesta, vaikuttaa oppilaisiin. Iloisessa ja kannustavassa ilmapiirissä oppiminen sujuu mukavasti ja oppilaat rohkaistuvat käyttämään romanikieltä. Opettaja voi auttaa oppilaita tuntemaan omaa kieltään paremmin sekä näkemään oman kielensä ja kulttuurinsa arvon.

Iloisia romanikielen oppitunteja!

Tekijä
 


Julkaistu 2022