1. Diives! - Hei!

Luvun 1 tavoitteet oppilaalle

• olen ystävällinen muita kohtaan ja annan kaikille työrauhan

• olen mukana tunnin keskusteluissa ja kuuntelen muita

• osallistun tunneilla tehtävien tekemiseen

• osaan tervehtiä romaniksi sopivalla ilmaisulla eri vuorokaudenaikoina

• osaan kertoa romaniksi, kuka minä olen

• tutustun romanikielen erikoismerkkeihin