Luvut 7-10

KIM-leikki

Leikkiin tarvitaan erivärisiä värikyniä: sininen, punainen, keltainen, vihreä, musta ja valkoinen. Opettaja asettaa pöydälle viisi eriväristä värikynää. Oppilaat katsovat niitä hetken.

Opettaja poistaa yhden kynän siten, että oppilaat eivät näe. Oppilaat kääntyvät katsomaan.

Mikä väri puuttuu? Savo rangla fottula?

Jos muistaa, minkä värinen kynä on poistettu, saa yhden pisteen. Jos muistaa poistetun värin romanikielellä, saa kaksi pistettä.

Oppilaat toimivat vuorollaan poistajina. Leikkiä vaikeutetaan lisäämällä värikyniä.

Mikä kehonosa? - Savo trupposko dielos?

Oppilaat istuvat piirissä lattialla. Kehonosasanakortit ovat lattialla nurinpäin. Oppilaat kääntävät vuorotellen kortin. Opettaja (tai oppilas osatessaan) lukee kehonosan ääneen. Kaikki oppilaat toistavat kehonosan nimen ja taputtavat kyseistä kehonosaa itsessään.

Liite

Kasvoloru – Tšennako riima

Opetellaan loru romanikielellä ja siihen liittyvät eleet.

Jak, jak Silmä, silmä. Osoitetaan vuorotellen oikeaa ja vasenta silmää.
besko nak pikku nenä. Painetaan nenää.
mui, tik, tak suu, tik, tak Laitetaan sormi huulille.
Kaan, kaan Korva, korva Vedetään vuoroin oikeaa ja vasenta korvaa.
parno daan valkea hammas Kosketetaan etuhammasta.
hinbi maan! minullapa on! Nostetaan kädet ylös.


Kapteeni käskee – Kaptenis biȟila

Aluksi, ennen varsinaista leikkiä käydään läpi käskyjä siten, että opettaja sanoo käskyn romanikielellä ja samalla tekee pyydetyn käskyn. Oppilaat toistavat käskyn ja tekevät sen mukaan.

Käskyjä:

teele kyykkyyn
apre ylös
iek vast apre/teele yksi käsi ylös/alas
vaste apre/teele kädet ylös/alas
vaste ȟeerosko praal kädet pään päälle
vast peeresko praal käsi vatsan päälle
vast aro kaan käsi korvaan
vaste jakkengo praal kädet silmien päälle
vast aro tšang käsi polveen
iek piero apre yksi jalka ylös
anguš aro kaan sormi korvaan
anguš aro mui sormi suuhun
mui phallo suu kiinni
mui phirro suu auki
jakka phallo silmät kiinni
vast muijesko naal käsi suun eteen


Leikki aloitetaan siten, että oppilaat seisovat piirissä. Opettaja toimii kapteenina antaen lyhyitä käskyjä.

Kun opettaja aloittaa lauseet sanoilla ”kapteeni käskee”, oppilaiden on noudatettava käskyä. Kun opettaja ei aloita lausetta sanoilla ”kapteeni käskee”, oppilaat eivät noudata käskyä vaan pysyvät asennossa, johon menivät edellisen käskyn aikana.

Jos joku noudattaa opettajan käskyä, joka ei ala sanoilla ”kapteeni käskee”, hän putoaa pelistä pois. Mitä nopeammin käskyjä annetaan, sitä vaikeammaksi leikki tulee.

Ensin leikkiä leikitään suomen kielellä. Sitten osa käskyistä sanotaan romanikielellä, osa suomeksi. Vähitellen lisätään romanikielisten käskyjen osuutta. Lopuksi opettaja voi aloittaa kaikki käskyt romaniksi ”kapteenis biȟila”.