5. Maȟkurno stunna - Välitunti

Luvun 5 tavoitteet oppilaalle

• olen ystävällinen muita kohtaan ja annan kaikille työrauhan

• olen mukana tunnin keskusteluissa ja kuuntelen muita

• osallistun tunneilla tehtävien tekemiseen

• osaan kysyä, minkä värinen jokin on

• osaan monia värejä

• opin vaatteiden nimityksiä