9. Enja phenja - Yhdeksän siskoa

Luvun 9 tavoitteet oppilaalle

• olen ystävällinen muita kohtaan ja annan kaikille työrauhan

• olen mukana tunnin keskusteluissa ja kuuntelen muita

• osallistun tunneilla tehtävien tekemiseen

• osaan monia sukulaissanoja

• osaan kysyä, kuinka monta jotakin on

• opin numerot 1–10