4. Loȟano mal – Iloinen ystävä

Luvussa opetellaan yksikön 3. persoonan maskuliini- ja feminiinimuodot sekä adjektiiveja.

Lukutekstin käännös:

Mango maal hin Pauli. Jou hin maaluno tšau.
Minun ystäväni on Pauli. Hän on mukava poika.

Mango maal hin Henna. Joi hin loȟani tšai.
Minun ystäväni on Henna.  Hän on iloinen tyttö.

Ta maan hin tšiȟko maal, Veȟȟekiiros.
Ja minulla on hyvä ystävä, Metsäläinen.