Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Perusopetus on pakollinen, ja jokaisella lapsella on oppivelvollisuus. Oppivelvollisuuden käsite on hyvä avata oppilaiden kanssa. Kunkin koulutusasteen sisältö ja tavoitteet määritellään lainsäädännössä.

Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa. Koulutuspolut ovat kuitenkin muuttumassa, ja koulutuksesta toiseen voi siirtyä hieman laajempien variaatioiden kautta kuin aiemmin. Monissa koulutuksissa on mahdollisuus myös suorittaa yhtäaikaa niin kutsuttu kaksoistutkinto. Jokainen rakentaa omaa koulutuspolkuaan yksilöllisesti. Erilaisista vaihtoehdoista on hyvä ottaa ajoissa selvää.

Harjoituksen avulla oppilas hahmottaa koulutusjärjestelmän yleisen kokonaisuuden, mutta on hyvä tuoda esille, että jokainen voi luoda omasta koulutuspolustaan poikkeavan. Koulutusjärjestelmä on hyvä avata myös huoltajille. Netistä löytyy koulutusjärjestelmä monelle kielelle käännettynä.

Pohdintakysymyksiä:

  • Mikä koulutusaste sinua kiinnostaa?
  • Mistä siitä saa tietoa?
  • Oletko miettinyt mikä sinusta tulee isona?
  • Jos olet, niin tiedätkö millainen koulupolku johtaa haluamaasi tutkintoon ja työhön?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen