Muistelu tulevaisuudessa

Harjoituksen avulla voidaan sekä unelmoida ja haaveilla että suunnitella omaa tulevaisuutta oikeasti. Moniin itselle tapahtuviin asioihin voi omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa jo nyt.

Yhdessä voidaan pohtia:

  • Minkälaisia mahdollisuuksia omat valinnat avaavat tai kenties poissulkevat?
  • Mitä voi tehdä nyt, jotta omat tulevaisuuden haaveet toteutuisivat?

Itseään ja omaa elämäänsä voi olla vaikea kuvitella kymmenen vuoden päähän. On ehkä hankalaa miettiä, mitä tuon ikäinen ihminen tekee tai ajattelee. Kuvittelemisen apuna voidaan hyödyntää julkkiksia tai muita yhteisiä tuttuja, jotka ovat sopivan ikäisiä (noin 10 vuotta vanhempia kuin oppilaat). Myös omia sukulaisia tai tuttuja ja heidän elämäntilanteitaan voi käyttää apuna.

Harjoituksen voi tehdä yhdessä Unelmointi-jakson Kirjoitan itselleni kirjeen tulevaisuuteen ja Missä olen kymmenen vuoden päästä? -harjoitusten kanssa.

Lisätehtäväehdotus:

Tutustukaa kotikuntanne strategiaan, toimintasuunnitelmaan tai vastaavaan asiakirjaan, jossa tehdään kuntatason suunnitelmia tulevaisuuteen. Mitä kotikunnassanne on muuttunut ja mitä siellä tapahtuu kymmenen vuoden päästä?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen